Mahr integrert trådløs

Komplett program for dataoverføring, med integrerte sendere i  måleutstyret.

Vi leverer skyvelærer,  dybdelærer, spesialskyvelærer, mikrometer og måleur som på enkelt vis kan sende målverdier over til MarCom software (som er free download) og en kan da sette opp excel basert målebrev.