Måleutstyr

Mahr integrert trådløs

Skyvelære

3-D tastere

Circometer

Dybdelære

Gagemaker

Gjengekontrollverktøy

Granitt måleplater

Hardhetsmålere

Hullindikatorer

Høydemålere

Indikatorstativer

Innbyggingsskala

Innstillingsringer og tolker

Isatool kontrollpyramide

Kræplin - innvendig og utvendig spormåling

Målepinner

Måleur

Marameter, indikerende

Mikrometer

Millimess - Komparatorer

MultiMar, universalmåler

Overflatemålere

Passbiter

Profilprojektorer

Sauter - Ultralydmåling

Tykkelsesmålere

Vekter

Vinkler og vinkelmålere

Vippeindikatorer