Gradeverktøy

Vårt hovedprogram for gradeverktøy er Noga-programmet. Dette har vi stort sett lagerført i Skien. I tillegg til NOGA kan vi også levere SHAVIV.